Φωτογραφίες από την πορεία μας στο χρόνο. Φωτογραφίες από την καθημερινότητα στο Ωδείο μας!
Special Music - Απολλώνιο Ωδείο
17088
page-template-default,page,page-id-17088,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,side_menu_slide_with_content,width_470,qode-theme-ver-10.0,wpb-js-composer js-comp-ver-4.12,vc_responsive

Special Music: μουσικοκινητικό πρόγραμμα για παιδιά και νέους με αναπηρίες

 
Οι ήχοι και η οργάνωσή τους σε μουσική, ανέκαθεν αποτελούσαν μια παγκόσμια γλώσσα με την οποία οι άνθρωποι μπορούσαν να επικοινωνούν και να ανταλλάσσουν τα συναισθήματά τους. Είναι τόσο άρρηκτα συνδεδεμένη με την ανθρώπινη φύση που μπορεί να επηρεάσει τη φυσική και τη σωματική κατάσταση του ατόμου και να βοηθήσει στη μεταβολή των συναισθημάτων και της διάθεσης. Η θετική επιρροή της μουσικής, παρατηρείται πιο έντονα στα άτομα με αναπηρίες καθώς έχει αποδειχτεί, ότι μέσω αυτής είναι δυνατόν να ενισχύσουν τον αυτοέλεγχό τους, την αυτοσυγκέντρωσή τους και την πειθαρχία τους.

 
Το μουσικό πρόγραμμα «Special Music», αποτελεί μια βοηθητική οδό ώστε τα παιδιά να μπορέσουν να ενισχύσουν τις γενικές τους γνώσεις και να κατανοήσουν διάφορες έννοιες (χρώματα, αριθμοί κ.α.), ενώ παράλληλα, τους δίνεται η δυνατότητα να αποκτήσουν μουσικές γνώσεις (ήχος, ρυθμός κ.α.). Ως προς τις δεξιότητες των παιδιών, με απώτερο στόχο την ενίσχυση της ανεξαρτητοποίησής τους αλλά και τη βελτίωση της καθημερινότητας τους, πρόκειται να χρησιμοποιηθούν τραγούδια και βιωματικές μουσικές δραστηριότητες για την εκμάθηση απλών καθημερινών ενεργειών, την ενίσχυση της μνήμης, τη γλωσσική και κινητική ανάπτυξη. Ο πιο σημαντικός στόχος του προγράμματός και αυτός στον οποίο θα δοθεί περισσότερη έμφαση, αφορά την αλληλεπίδραση των παιδιών και την κοινωνικοποίησή τους καθώς θεωρείται ότι μέσω αυτής μπορούν να βελτιωθούν και πολλοί άλλοι τομείς της ζωής τους. Πιο συγκεκριμένα, η δημιουργία μιας ομάδας, το όμορφο κλίμα, η συμμετοχή, η συνεργασία και τελικά η έκφρασή μέσα σε αυτή είναι μερικά από τα ζητούμενα του προγράμματος. Παράλληλα, ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στη ψυχαγωγία και διασκέδασή τους.

 
Παρόλ’ αυτά, μια προσωπική συνάντηση με τον κάθε γονέα και έπειτα η μελέτη της περίπτωσης του κάθε παιδιού, είναι απαραίτητα έτσι ώστε να γίνει πιο συγκεκριμένη η στοχοθεσία αλλά και να δημιουργηθούν τα πλάνα των μαθημάτων.